Kontakt telefon: +46/31 3607715

Kurbani.org

Bosnian Arabic Dutch English French German Italian Norwegian Slovenian Spanish Turkish
A+ A A-

KURBAN AKCIJA 2015 god. – Turkisch

MÜSLÜMAN DÜNYADADURAÇLIK

KURBAN AKTION 2015 god. 

 

EL IMAN garanti:

1.    İslam kurallarınagörekesimvedağıtım.

2.    Sizin Kurban İslami normlaragöre geschächtet olduğubironay e-postası.

3.    Bayramındördüncügününekadarmakbuz (17 Eylül 2015) de katliam.

 

Miktardeğilkalite

EL-IMAN, gerçekleştirdiğidiğeryardımfaaliyetlerindeolduğugibi Kurban Kampanyası’nda da büyüközengöstererekdoğrudanyardımeliniuzatıyor. Bağışlarınınihtiyaçsahiplerineulaştırılmasıgarantisiniveriyoruz. Veseninyaptığınbağışlarınseninyardımınadönüşmesişöylegerçekleşiyor:

 

"Seninkurbanınlayardımeliuzatılıyor"

EL-IMAN, dünyanındörtbiryanındayardımprojeleriyürütüyor. Kurban Kampanyası da bunlardanbiri. Diğerbağışlargibiseninbağışların da Kurban Bayramıvesilesiylekesilenkurbanlıklarınetleriolarakihtiyaçsahiplerinedağıtılıyor. Böyleceseninyardımın, muhtaçinsanlaraulaştırılmışoluyor. Yapılanbağışlarla, sadecegeçtiğimiz Kurban Bayramı'ndaçeşitliülkelerde 10.000’den fazlainsanayardımsağlandı.

 

İslâmîusüllereuygunolarak Kurbankesimivedağıtımı

Allah'ınemriolan Kurban ibadetiniedaedebilmeniçinsanayardımhizmetisunuyoruz. Buhizmetimizlesana, kurbanınınİslâmîusüllereuygunolarakuzmanpersonelcekesilmesiveihtiyaçsahiplerineadilbirşekildeveeldendağıtılmasıgarantisiniverebiliyoruz. Çünkübizler de kurbanınkesimiesnasındakurbankesilencoğrafyalardahazırbulunuyoruz.

 

Vebirliktehareketettiğimizyerelyardımkuruluşları, kesilenkurbanlarınetleriniileriderecedeyoksulluksıkıntısıçekeninsanlaravebilhassadullara, yetimlerevemültecileredağıttıklarınıbizzatte'yidediyorlar.

Login or Register

LOG IN

Register

User Registration